Python - przydatne kawałki kodu

SPSS, z którego często korzystam, posiada szereg fenomenalnych skrótów upraszczających uciążliwe operacje. Jednym z nich jest wyrażenie A to B, które można wykorzystywać np. przy tworzeniu nowych zmiennych na bazie istniejących. W Pythonie można uzyskać podobny efekt, nad którym mamy więks...

Czytaj dalej...

Serwis DATA.WORLD (czytaj: data - dot - world) - https://data.world - jest jak na razie bezpłatny i zawiera olbrzymie zasoby danych ilościowych, łatwych do przeglądania i analizy. Dane można oczywiście pobrać w formacie tekstowym/CSV. Ale po co, skoro twórcy serwisu przewidzieli możliwość wykorzystania m.in. R oraz Pythona do pobierania danych - w eleganckiej formie, wraz z zestawem meta-danych, słownikiem i opisem.

Czytaj dalej...

Jak wydobyć nazwy kolumn z tabeli Pandas, których nazwy pasują do wzorca przynajmniej częściowo:

Czytaj dalej...

Jednym z najczęściej wykonywanych zadań przed przystąpieniem do właściwej analizy danych jest rekodowanie zmiennych. Oto dwa przykładowe sposoby zrekodowania zmiennej tekstowej.

Czytaj dalej...

Domyślnie, przy wywołaniu poleceń df.head() oraz df.tail() dla dowolnego obiektu DataFrame, wyświetlane są tylko początkowe i końcowe zmienne, tak, aby wynik mieścił się w szerokości strony.

Czytaj dalej...

Odpowiednik polecenia "SPLIT" w SPSS jest bardzo zwięzły i wygodny w użyciu - to po prostu pętla for

Czytaj dalej...

Pandas domyślnie wyświetla ok. 20 kolumn (z początku i z końca zbioru danych), oraz kilkanaście wierszy. Czasami potrzebujemy jednak wyświetlić wszystkie kolumny w zbiorze.

Czytaj dalej...

Wczytywanie pliku Excela (lokalnego lub przez http/https) do ramki danych Pandas. To niezwykle przydatna funkcja, ma też szereg opcji, jak wybór arkuszy, pomijanie wierszy na początku, pomijanie wierszy na końcu, itd - tu znajduje się dokumentacja

Czytaj dalej...

Usuwanie duplikatów z listy

08, Oct Grzegorz Król

Najprostszym sposobem jest zamiana obiektu typu "list" na "set", który automatycznie wyeliminuje duplikaty.

Czytaj dalej...