SPSS, z którego często korzystam, posiada szereg fenomenalnych skrótów upraszczających uciążliwe operacje. Jednym z nich jest wyrażenie A to B, które można wykorzystywać np. przy tworzeniu nowych zmiennych na bazie istniejących. W Pythonie można uzyskać podobny efekt, nad którym mamy większą kontrolę, w taki sposób:

cols = ['myvar' + str(n) for n in range(1, 14 + 1)]
df['myindex'] = df[cols].sum(axis='columns')

Takie wyrażenie zadziała bez względu na kolejność kolumn w tabeli danych. W SPSS, jeżeli mamy kolumny ułożone np. tak: myvar1 myvar_time1 myvar2 myvar_time2 myvar3 myvar_time3 wywołanie wyrażenia myvar1 to myvar3 spowoduje uwzględnienie w operacji wszystkich kolumn pomiędzy myvar1 oraz myvar3 - a więc także myvar_time1 myvar_time2, co najczęściej nie jest pożądanym działaniem.