Odpowiednik polecenia "SPLIT" w SPSS jest bardzo zwięzły i wygodny w użyciu - to po prostu pętla for

for name, group in df.groupby('grupa'): 
    model = ols("y ~ X1 + X2", group).fit()
    table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)
    print(name)
    print(table)

Trzeba tylko pamiętać, że polecenie wykonane w takiej pętli nie spowoduje automatycznego wyświetlenia wyniku - nie wystarczy więc na końcu pętli podać polecenia table, które wyświetliłoby zawartość wskazanej zmiennej, musi to być print(table) lub display(table).

Previous Post Next Post