Wczytywanie pliku Excela (lokalnego lub przez http/https) do ramki danych Pandas. To niezwykle przydatna funkcja, ma też szereg opcji, jak wybór arkuszy, pomijanie wierszy na początku, pomijanie wierszy na końcu, itd - tu znajduje się dokumentacja

Pierwszy sposób:

import pandas as pd

xls = pd.ExcelFile('filename.xlsx')
# Opcjonalnie, możemy odczytać listę nazw arkuszy w pliku
print("Arkusze w pliku: ", xls.sheet_names)
df = xls.parse()

Drugi sposób:

import pandas as pd

df = pd.read_excel('filename.xlsx')

Previous Post Next Post