Domyślnie, przy wywołaniu poleceń df.head() oraz df.tail() dla dowolnego obiektu DataFrame, wyświetlane są tylko początkowe i końcowe zmienne, tak, aby wynik mieścił się w szerokości strony.

Aby zmienić to i wyświetlać domyślnie wszystkie zmienne, niezależnie od ich liczby w tabeli danych, musimy zaimportować ImteractiveShell i ustawić odpowiednią opcję:

from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
Od tego momentu, Notebook będzie wyświetlał wyniki działania wszystkich poleceń, nie tylko ostatniego w komórce.

Jeżeli poniższy kod zostanie wykonany wewnątrz jednej komórki, Notebook wyświetli zarówno df.head() jak i df.tail(), bez wywoływania funkcji display()

df = pd.DataFrame(np.random.randn(50, 3), columns=list('ABC'))
df.head(1)
df.tail(1)

Innym sposobem na szybkie wyświetlenie nazw zmiennych jest polecenie info():

df = pd.DataFrame(np.random.randn(50, 3), columns=list('ABC'))
df.info()

Previous Post Next Post